Обява от „АЛМОНД ЛЕНД“ ЕООД

Обява от "АЛМОНД ЛЕНД" ЕООД

24 септември 2021

ОБЯВА

„АЛМОНД ЛЕНД“ ЕООД; ЕИК: 130130748

Област: Хасково, Община: Свиленград, с. Момково, ул. Йордан Ципорков № 2

уведомява

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

” Изграждане на автоматизирана напоителна система за капково напояване на черупкови овощни видове с ефективна площ на напоителните системи 28,5725 ха“ в землището на с.Момково, общ. Свиленград, обл. Хасково, в поземлени имоти с идентификатори, съответно: с. Момково – 48979.48.42, 48979.57.42, 48979.57.52, 48979.59.1, 48979.59.2, 48979.59.3, 48979.59.9, 48979.59.14, 48979.59.44, 48979.70.18, 48979.70.22, 48979.70.115, 48979.70.120, 48979.71.6, 48979.71.9, 48979.71.11, 48979.71.15, 48979.71.19, 48979.71.20, 48979.71.120, 48979.72.3, 48979.73.3, 48979.73.5, 48979.73.6, 48979.73.9, 48979.73.10, 48979.73.11, 48979.73.13, 48979.73.14, 48979.73.15, 48979.73.17, 48979.73.18, 48979.73.19, 48979.73.21, 48979.73.22, 48979.73.23, 48979.73.24, 48979.73.25, 48979.73.26, 48979.73.27, 48979.73.28, 48979.73.29, 48979.73.30, 48979.74.2, 48979.74.11, 48979.74.17, 48979.74.66, 48979.74.68, 48979.74.69, 48979.74.75, 48979.74.81, 48979.74.85, 48979.74.88, 48979.74.90, 48979.74.97, 48979.74.102, 48979.75.101, 48979.96.61.

За мнения и становища:

Община Свиленград – гр. Свиленград ПК 6500, бул. България 32

Тел: 0379/74302; Факс: 0379/74371;e-mail: obshtina@svilengrad.bg